Arkivets åbningstider

Arkivet er åbent den første mandag i måneden fra  kl. 20:00

Iøvrigt altid efter forudgående aftale.

Ring til Peder Jeppesen  tlf. 23 2828 31

eller

Jens Westerskov Andersen tlf. 30 24 97 39

Arkivets formål er:

 

  • At samle viden om vor fortid gennem indsamling af protokoller, breve, skøder, fotografier, avisudklip osv.
  • At sprede denne viden til alle interesserede gennem foredrag, udstillinger og artikler og udgivelse af årsskriftet LYBOEN.

 

ARKIVAFTNER:

 

Bestyrelsen afholder en gang om måneden en arkivaften på den gamle skole, hvor vi journaliserer og registrerer indkomment materiale.

 

Næste arkivaften : 

 

 

Du er som medlem altid velkommen til at deltage i dette arbejde.

 
 

 

 

 

 

Er du glad for at bruge en computer, og har du lyst til at hjælpe foreningen med at registrere i programmet Arkibas, er du særligt velkommen. Det er ikke svært.

Fra den gamle købmandsbutik på Lyø

Tage og Peder Pedersen i butikken - kaffemøllen ved vinduet

Tage og Peder Pedersen, bag disken, ekspederer kunder. Priserne noteres på blokken og tælles sammen"i hovedet". Kaffebønnerne blev malet på den smukke  kaffemølle foran butiksvinduet - ost, og grønsager og meget andet blev vejet på vægten til venstre for Tage Pedersen.

Og her står den så i fællesstuen på Damgaarden, pynter og minder os alle om en hyggelig og svunden tid i butikken. 

Tusind tak til Ingrid Berg fordi du lod den blive på Lyø.