Er der nogen der har billeder af:

Peder Gammelgaard

Albin Salgren

Jørgen Hansen, som var karl hos Jørgen Jensen Jørgensen

Hans Holm "Elmekilde"

Laurits Larsen (Laus Ben)

og andre billeder af "Lille Hans" end dem vi har bragt tidligere

Så vil vi rigtig gerne låne dem til affotografering