Foreningens årsskrift Lyboen

I mere end 30 år har Lyø Lokalhistoriske Forening udgivet LYBOEN.

Her kan du finde mange spændende artikler om Lyø - og i hvert nummer en lille artikel om årets gang på øen.

Medlemmerne af Lyø Lokalhistiske Forening får LYBOEN tilsendt gratis.

Et enkelt nummer af LYBOEN koster 75,00 kr. + forsendelse.

En hel serie af Lyboen kan købes til enfordelagtig pris.

I Lyboen kan du bl.a. læse om: 

LYBOEN NR. 1 - 1979:

Slægthistorie - Lokalhistorie - Matr.nr. 33 "Per Nissens Hus" - Lyø Skole - Tønnes Hansen: Lyøs Samson.

LYBOEN NR. 2 - 1980:

Formandsberetning - Lyøs Brandvæsen - Lyø Sogn ved århundredeskiftet - En gårdhistorie: Strandgården, matr. 25 - Gæst på Lyø - Omkring et billede: Smedien matr. 9c - Ord og vendinger.

LYBOEN NR. 3 - 1981:

Formandsberetning - "Det er nødvendigt at sejle" - "Færgerne" - Spredte træk af sejlforholdene før færgernes tid - En poetisk skildring af en rejse fra Faaborg til Lyø - En hushistorie Den gamle smedie, matr.30 - Omkring et billede: En vinterdag foran Hans Tønnesens hus - Ord og Vendinger - Mellem Os.

LYBOEN NR. 4 - 1982:

Til foreningens medlemmer - Fattigfolk og Fattighus - Introduktion til et Bindebrev - Russisske flygtninge på Lyø under første verdenskrig - Øens gamle byhorn - Ord og vendinger - Omkring 2 billeder.

LYBOEN NR. 5 - 1983:

Til foreningens medlemmer - Soldater i krig - Et rids af Lyø Sangforenings Historie - En hushistorie: Jagtfogedens matr. 28 - Ord og Vendinger - Matrikelliste I - Omkring 2 billeder.

LYBOEN NR. 6 - 1984:

Til foreningens medlemmer - Postgangen på Lyø - En gårdhistorie: Faldmosegård matr. 23 - En gæst beretter om Lyø i 1763 - Matrikelliste II - Omkring 3 billeder - Årets gang.

LYBOEN NR. 7 - 1985:

Til foreningens medlemmer - Et stærkt fællesskab - Ingersgården matr. 15 - Lille Mies Dagbog - Matrikelliste III - Årets Gang - Omkring et billede: skolebillede 1907 - Ord og vendinger.

LYBOEN NR. 8 - 1986:

Til foreningens medlemmer - Familiefester på Lyø (R. Askholm) - Huse og Folk - Lille Mies Dagbog II - Skolebillede 1912 - Skolebillede 1916 - Da ´Lyø Rev blev pløjet.

LYBOEN NR. 9 - 1987:

Formandsberetning - Familiefester på Lyø II - Huse og Folk II - Lille Mies dagborg III - Årets Gang - Skolebillede 1921 store klasse - Skolebillede 1921 lille klasse - Læse Marie - Mellem os.

LYBOEN NR. 10 - 1988:

Årsberetning - Familiefester på Lyø III - Ingeborg Jensdatters Levnetsløb - Fællesskabets ophævelse - Huse og Folk III - Lille Mies Dagbog IV - Skolebillede 1922 - Årets Gang - Ord og Vendinger - Mellem os

LYBOEN NR. 11- 1989:

Årsberetnngen - Fællesskabets ophævelse II - Huse og Folk IV - Skolebillede ca. 1925 - Stednavne/ordforbistring - Årets Gang - Redegørelse om Lyø til Østyrelsen - Mad og Drikke - Mellem Os.

LYBOEN NR. 12 - 1990:

Årsberetningen - Træskoen sættes på Hylden - Om een af Lyøs Gamle Lærere - Sogneprotokollen - En soldats breve hjemmefra - Uddrag af syerske Maren Hansen´s regnskabsbog 1898.

LYBOEN NR. 13 - 1991:

Årsberetning - Folketal og erhverv - Lærer Rasmus Rasmussen Askholm - Møllerens dagbog - Købmandshuset - Sara - Skolebilleder - Årets gang - Mellem os.

LYBOEN NR. 14 - 1992:

Årsberetning - Folketal og erhverv - Lærer Rasmus Rasmussen Askholm - Bostehus, matr. 38-39 - Skolebilleder fra 1934 - Ly'minder - Årets gang på Lyø - Mellem os.

LYBOEN NR. 15 - 1993:

Til medlemmerne - Omkring Cathrine Marie - Lærere og degne på Lyø - Folketal og erhverv - En hushistorie: "Lars Jacobs" eller Sarah Andersen, matr. 36 - De ældre i præstegårdshaven - Årets inddeling - Årets gang - Gamle ordsprog - Mellem os.

LYBOEN NR. 16 - 1994

Til medlemmerne - En beretning fra Lyø og en Lyø-gårds historie gennem 300 år - Damgården Matr. 6 - Skolebilleder fra ca. 1938 - Lyøs gravminder fra bondestenalderen - Niels Rasmussen Jensens fyndord - Årets gang.

LYBOEN NR. 17 - 1995:

Til medlemmerne - Minder fra en barndom på Lyø Mejeri - En Lyø-gårds bygninger 1887 - Omkring et billede I - Omkring et billede II - Omkring et billede III - Årets gang - Hvem skrev hvad om Lyø? - Efterlysning.

LYBOEN NR. 18 - 1996:

Til medlemmerne - Lyøs præstehistorie I - Madsens fataliteter - Fastelavnsridning - Dør de danske dialekter - Folketælling 1911 - Hvem skrev hvad om Lyø? - Årets gang - Efterlysning.

LYBOEN NR. 19 - 1997

Til medlemmerne - Lyøs præstehistorie II - De sydfynske dialekters særlige kendetegn - "Hans Christians-gården", matr. 10 - Årets gang - Ved åbning af udstillingen "Håndens Værktøj."

LYBOEN NR. 20 - 1998:

Til medlemmerne - De første somre på Lyø - Oplevelser fra min barndom på Lyø - Lyøs præstehistorie III - Årets gang - Hvem er hvem?

LYBOEN NR. 21 - 1999:

Til medlemmerne - Dilettant 1959 - Lyø Stednavne - To beretninger om arbejdet i Søndenvej 3, matr. 1e - Bageren - Årets gang - Skolebillede 1946.

LYBOEN NR. 22 - 2000:

Til medlemmerne - Mine barndomserindringer - Lyø Husmoderforening gennem tiderne - Fra vor tid på Lyø - Årets gang - Idrætsstævne i Faaborg 1958.

LYBOEN NR. 23 - 2001:

Til medlemmerne - Udstillinger - Foredragsholdere - Christen Fisker - Dengang Lyø fik sit kirkeskib - En forpagtningskontrakt 1886-1884 - En tid, da hesten var en god arbejdskammerat - Årets gang.

LYBOEN NR. 24 - 2002:

Til medlemmerne - Fæstebrev - Aftægt på Lyø - Årets gang - Hvem skrev hvad om Lyø? - Om en billedsamling - Et andet hjem.

LYBOEN NR. 25 - 2003:

Til medlemmerne - Et jubilæum - "Den gamle Kro" - Lyø Lokalhistoriske Forening i 25 år - Årets gang - Billeder fra arkivet - Fast færgeforbindelse i 100 år - Litteratur om Lyø.

LYBOEN NR. 26 - 2004:

Til medlemmerne - En klub blev stiftet - Anders Andersen-gården, matr. 20 - Feriedreng på Lyø - Årets gang - Tak til Jytte og Ole - Lokalhistorisk Forening og fremtiden - Et par gode råd.

LYBOEN NR. 27 - 2005:

Til medlemmerne - 40 år i Sønden - Valdemarsgården, matr. 26 - Matrikelliste I - Når planterne fortæller historie - Årets gang.

LYBOEN NR. 28 - 2006:

Til medlemmerne - Møllegården, matr. 14 - M/F Ellen - Den spæde start på "professionel håndbold" i Lyø Idrætsforening - Årets gang.

LYBOEN NR. 29 - 2007:

Til medlemmerne - Tag til Lyø ... eller dø! - Fartøjer fra Lyø - Oprydning på "Højtofte" - Skolebillede - Matrikelliste II - Årets gang.

LYBOEN NR. 30 - 2008:

Til medlemmerne - Gården matr. 13 "Jørgen Jensens gård - Lyø's gamle gårde - Homers hjemstavn - Gode råd - Årets gang.

LYBOEN NR. 31 - 2009:

Til medlemmerne - Om Lyøs arkæologiske beskrivelse - Rotterne på Lyø - Mellem fortid og fremtid - en billedfortælling om Lyø - Lyø Søfartsmuseum - Gode råd - Jørgen Jensens skudsmålsbog . Årets gang.

LYBOEN NR. 32 - 2010: 

Til medlemmerne - Fiskeri fra Lyø - Da trommeslageren i Faaborg hjalp os til et juletræ - Uddrag af Sofie Lind Clausens erindringer - Oldingen, der gik i gadekæret julenat 1937 - Årets gang 2010 - Foreningen er kommet på "nettet"

LYBOEN NR. 33 - 2011:

Til medlemmerne -  Niels Østen -  En beretning om Hekse på Lyø -  Da præstegaarden fik sin Gran i hus under læ af Lyøs Abelinere -  Et par side af Anne Kirstines Dagbog -  Da Gisela Strandede på Lyø -  Gode Råd -  Årets gang 2011 -  Foreningen er på "nettet"

LYBOEN NR. 34 - 2012:

Til foreningens medlemmer - En "storfamilie" på Lyø - Blind Kærlighed med hvad deraf følger..
Lidt baggrundshistorie for storfamilien - Regentparrets besøg på Lyø 2012 - Resten af hekseberetningen fra nr. 33 - Årets gang 2012.
Opfordring til medlemmerne: Fortæl din historie !

LYBOEN NR. 35 - 2013:
Til medlemmerne - Drømmen om Amerika - En familiehistorie matr.nr. 27a, Lyø Bygade 13, - Da strømmen kom til Lyø - En introduktion til Lyøs historie - Årets gang 2013

LYBOEN NR. 36 - 2014:
Til foreningens medlemmer - Feriebarn
på Lyø, af Flemming Pedersen -  Lille Hansen og Lille Hans, originaler fra Lyø - Dagbog fra et Københavnerbesøg i 1955  og Årets gang 2014

LYBOEN NR. 37 - 2015

 Til foreningens medlemmer - Avisartikel fra 1948 Møller Madsen - Lidt om Sønderhuus - Lyø Bådelaug - Købmændene matr. 27a 1883 - 2015... - Fra billedarkivet - Vikinger på Lyø - Årets gang 2015

LYBOEN NR. 38 - 2016

Til Medlemmerne - Små oplevelser, Stemningsbilleder fra Lyø - Da Lyø blev taget med storm - Gulduret - Minder fra ferier 1972-1981 - Skolekomedien "Lærerens Morgenbarbering - I en gammel arkivkasse .. Kvashugger  og Årets gang 2016.

​LYBOEN NR. 39 - 2017

Til Medlemmerne - Om de katolske spor i Lyø Kirke - Barndomserindringer fra Lyø - Små oplevelser, stemningsbilleder fra Lyø - Juleshowets Lyøsang - Årets Gang 2017

LYBOEN NR. 40 - 2018

Til Medlemmerne - De højryggede agre på Lyø Rev - Lyø Skole 1979-1987 - Lyøs plads i litteraturens verden - Skålsten - Årets gang