Foreningens årsskrift Lyboen

I mere end 40 år har Lyø Lokalhistoriske Forening udgivet LYBOEN.

Her kan du finde mange spændende artikler om Lyø - og i hvert nummer en lille artikel om årets gang på øen.

Medlemmerne af Lyø Lokalhistiske Forening får LYBOEN tilsendt gratis.

Et enkelt nummer af LYBOEN koster 75,00 kr. + forsendelse.

En hel serie af Lyboen kan købes til en fordelagtig pris.

I Lyboen kan du bl.a. læse om: 

LYBOEN NR. 1 - 1979:

Slægthistorie - Lokalhistorie - Matr.nr. 33 "Per Nissens Hus" - Lyø Skole - Tønnes Hansen: Lyøs Samson.

LYBOEN NR. 2 - 1980:

Formandsberetning - Lyøs Brandvæsen - Lyø Sogn ved århundredeskiftet - En gårdhistorie: Strandgården, matr. 25 - Gæst på Lyø - Omkring et billede: Smedien matr. 9c - Ord og vendinger.

LYBOEN NR. 3 - 1981:

Formandsberetning - "Det er nødvendigt at sejle" - "Færgerne" - Spredte træk af sejlforholdene før færgernes tid - En poetisk skildring af en rejse fra Faaborg til Lyø - En hushistorie Den gamle smedie, matr.30 - Omkring et billede: En vinterdag foran Hans Tønnesens hus - Ord og Vendinger - Mellem Os.

LYBOEN NR. 4 - 1982:

Til foreningens medlemmer - Fattigfolk og Fattighus - Introduktion til et Bindebrev - Russisske flygtninge på Lyø under første verdenskrig - Øens gamle byhorn - Ord og vendinger - Omkring 2 billeder.

LYBOEN NR. 5 - 1983:

Til foreningens medlemmer - Soldater i krig - Et rids af Lyø Sangforenings Historie - En hushistorie: Jagtfogedens matr. 28 - Ord og Vendinger - Matrikelliste I - Omkring 2 billeder.

LYBOEN NR. 6 - 1984:

Til foreningens medlemmer - Postgangen på Lyø - En gårdhistorie: Faldmosegård matr. 23 - En gæst beretter om Lyø i 1763 - Matrikelliste II - Omkring 3 billeder - Årets gang.

LYBOEN NR. 7 - 1985:

Til foreningens medlemmer - Et stærkt fællesskab - Ingersgården matr. 15 - Lille Mies Dagbog - Matrikelliste III - Årets Gang - Omkring et billede: skolebillede 1907 - Ord og vendinger.

LYBOEN NR. 8 - 1986:

Til foreningens medlemmer - Familiefester på Lyø (R. Askholm) - Huse og Folk - Lille Mies Dagbog II - Skolebillede 1912 - Skolebillede 1916 - Da ´Lyø Rev blev pløjet.

LYBOEN NR. 9 - 1987:

Formandsberetning - Familiefester på Lyø II - Huse og Folk II - Lille Mies dagborg III - Årets Gang - Skolebillede 1921 store klasse - Skolebillede 1921 lille klasse - Læse Marie - Mellem os.

LYBOEN NR. 10 - 1988:

Årsberetning - Familiefester på Lyø III - Ingeborg Jensdatters Levnetsløb - Fællesskabets ophævelse - Huse og Folk III - Lille Mies Dagbog IV - Skolebillede 1922 - Årets Gang - Ord og Vendinger - Mellem os

LYBOEN NR. 11- 1989:

Årsberetnngen - Fællesskabets ophævelse II - Huse og Folk IV - Skolebillede ca. 1925 - Stednavne/ordforbistring - Årets Gang - Redegørelse om Lyø til Østyrelsen - Mad og Drikke - Mellem Os.

LYBOEN NR. 12 - 1990:

Årsberetningen - Træskoen sættes på Hylden - Om een af Lyøs Gamle Lærere - Sogneprotokollen - En soldats breve hjemmefra - Uddrag af syerske Maren Hansen´s regnskabsbog 1898.

LYBOEN NR. 13 - 1991:

Årsberetning - Folketal og erhverv - Lærer Rasmus Rasmussen Askholm - Møllerens dagbog - Købmandshuset - Sara - Skolebilleder - Årets gang - Mellem os.

LYBOEN NR. 14 - 1992:

Årsberetning - Folketal og erhverv - Lærer Rasmus Rasmussen Askholm - Bostehus, matr. 38-39 - Skolebilleder fra 1934 - Ly'minder - Årets gang på Lyø - Mellem os.

LYBOEN NR. 15 - 1993:

Til medlemmerne - Omkring Cathrine Marie - Lærere og degne på Lyø - Folketal og erhverv - En hushistorie: "Lars Jacobs" eller Sarah Andersen, matr. 36 - De ældre i præstegårdshaven - Årets inddeling - Årets gang - Gamle ordsprog - Mellem os.

LYBOEN NR. 16 - 1994

Til medlemmerne - En beretning fra Lyø og en Lyø-gårds historie gennem 300 år - Damgården Matr. 6 - Skolebilleder fra ca. 1938 - Lyøs gravminder fra bondestenalderen - Niels Rasmussen Jensens fyndord - Årets gang.

LYBOEN NR. 17 - 1995:

Til medlemmerne - Minder fra en barndom på Lyø Mejeri - En Lyø-gårds bygninger 1887 - Omkring et billede I - Omkring et billede II - Omkring et billede III - Årets gang - Hvem skrev hvad om Lyø? - Efterlysning.

LYBOEN NR. 18 - 1996:

Til medlemmerne - Lyøs præstehistorie I - Madsens fataliteter - Fastelavnsridning - Dør de danske dialekter - Folketælling 1911 - Hvem skrev hvad om Lyø? - Årets gang - Efterlysning.

LYBOEN NR. 19 - 1997

Til medlemmerne - Lyøs præstehistorie II - De sydfynske dialekters særlige kendetegn - "Hans Christians-gården", matr. 10 - Årets gang - Ved åbning af udstillingen "Håndens Værktøj."

LYBOEN NR. 20 - 1998:

Til medlemmerne - De første somre på Lyø - Oplevelser fra min barndom på Lyø - Lyøs præstehistorie III - Årets gang - Hvem er hvem?

LYBOEN NR. 21 - 1999:

Til medlemmerne - Dilettant 1959 - Lyø Stednavne - To beretninger om arbejdet i Søndenvej 3, matr. 1e - Bageren - Årets gang - Skolebillede 1946.

LYBOEN NR. 22 - 2000:

Til medlemmerne - Mine barndomserindringer - Lyø Husmoderforening gennem tiderne - Fra vor tid på Lyø - Årets gang - Idrætsstævne i Faaborg 1958.

LYBOEN NR. 23 - 2001:

Til medlemmerne - Udstillinger - Foredragsholdere - Christen Fisker - Dengang Lyø fik sit kirkeskib - En forpagtningskontrakt 1886-1884 - En tid, da hesten var en god arbejdskammerat - Årets gang.

LYBOEN NR. 24 - 2002:

Til medlemmerne - Fæstebrev - Aftægt på Lyø - Årets gang - Hvem skrev hvad om Lyø? - Om en billedsamling - Et andet hjem.

LYBOEN NR. 25 - 2003:

Til medlemmerne - Et jubilæum - "Den gamle Kro" - Lyø Lokalhistoriske Forening i 25 år - Årets gang - Billeder fra arkivet - Fast færgeforbindelse i 100 år - Litteratur om Lyø.

LYBOEN NR. 26 - 2004:

Til medlemmerne - En klub blev stiftet - Anders Andersen-gården, matr. 20 - Feriedreng på Lyø - Årets gang - Tak til Jytte og Ole - Lokalhistorisk Forening og fremtiden - Et par gode råd.

LYBOEN NR. 27 - 2005:

Til medlemmerne - 40 år i Sønden - Valdemarsgården, matr. 26 - Matrikelliste I - Når planterne fortæller historie - Årets gang.

LYBOEN NR. 28 - 2006:

Til medlemmerne - Møllegården, matr. 14 - M/F Ellen - Den spæde start på "professionel håndbold" i Lyø Idrætsforening - Årets gang.

LYBOEN NR. 29 - 2007:

Til medlemmerne - Tag til Lyø ... eller dø! - Fartøjer fra Lyø - Oprydning på "Højtofte" - Skolebillede - Matrikelliste II - Årets gang.

LYBOEN NR. 30 - 2008:

Til medlemmerne - Gården matr. 13 "Jørgen Jensens gård - Lyø's gamle gårde - Homers hjemstavn - Gode råd - Årets gang.

LYBOEN NR. 31 - 2009:

Til medlemmerne - Om Lyøs arkæologiske beskrivelse - Rotterne på Lyø - Mellem fortid og fremtid - en billedfortælling om Lyø - Lyø Søfartsmuseum - Gode råd - Jørgen Jensens skudsmålsbog . Årets gang.

LYBOEN NR. 32 - 2010: 

Til medlemmerne - Fiskeri fra Lyø - Da trommeslageren i Faaborg hjalp os til et juletræ - Uddrag af Sofie Lind Clausens erindringer - Oldingen, der gik i gadekæret julenat 1937 - Årets gang 2010 - Foreningen er kommet på "nettet"

LYBOEN NR. 33 - 2011:

Til medlemmerne -  Niels Østen -  En beretning om Hekse på Lyø -  Da præstegaarden fik sin Gran i hus under læ af Lyøs Abelinere -  Et par side af Anne Kirstines Dagbog -  Da Gisela Strandede på Lyø -  Gode Råd -  Årets gang 2011 -  Foreningen er på "nettet"

LYBOEN NR. 34 - 2012:

Til foreningens medlemmer - En "storfamilie" på Lyø - Blind Kærlighed med hvad deraf følger..
Lidt baggrundshistorie for storfamilien - Regentparrets besøg på Lyø 2012 - Resten af hekseberetningen fra nr. 33 - Årets gang 2012.
Opfordring til medlemmerne: Fortæl din historie !

LYBOEN NR. 35 - 2013:
Til medlemmerne - Drømmen om Amerika - En familiehistorie matr.nr. 27a, Lyø Bygade 13, - Da strømmen kom til Lyø - En introduktion til Lyøs historie - Årets gang 2013

LYBOEN NR. 36 - 2014:
Til foreningens medlemmer - Feriebarn
på Lyø, af Flemming Pedersen -  Lille Hansen og Lille Hans, originaler fra Lyø - Dagbog fra et Københavnerbesøg i 1955  og Årets gang 2014

LYBOEN NR. 37 - 2015

 Til foreningens medlemmer - Avisartikel fra 1948 Møller Madsen - Lidt om Sønderhuus - Lyø Bådelaug - Købmændene matr. 27a 1883 - 2015... - Fra billedarkivet - Vikinger på Lyø - Årets gang 2015

LYBOEN NR. 38 - 2016

Til Medlemmerne - Små oplevelser, Stemningsbilleder fra Lyø - Da Lyø blev taget med storm - Gulduret - Minder fra ferier 1972-1981 - Skolekomedien "Lærerens Morgenbarbering - I en gammel arkivkasse .. Kvashugger  og Årets gang 2016.

​LYBOEN NR. 39 - 2017

Til Medlemmerne - Om de katolske spor i Lyø Kirke - Barndomserindringer fra Lyø - Små oplevelser, stemningsbilleder fra Lyø - Juleshowets Lyøsang - Årets Gang 2017

LYBOEN NR. 40 - 2018

Til Medlemmerne - De højryggede agre på Lyø Rev - Lyø Skole 1979-1987 - Lyøs plads i litteraturens verden - Skålsten - Årets gang

 

LYBOEN NR. 41 - 2019

Til Medlemmerne - Lyø Skole 1979 -1987 II - Skolens brug: husmoderforenigen-maddemonstrationer, tøndeslagning, sykursus, Keramik og porcelænsmaling, Harmonikaspil, gymnastik, filmaftner, syng-sammen-aftner, ældremøder og dilettant-øve-aftner til stykkerne Medicin og Bitterdram, Englefabrikken, Rasmine går igen, Mistænkt formord, En pind til min ligkiste.

Små øjebliksbilleder, på en tilfældig dag på Bjerggaarden, Genforeningsfejringen på Lyø 2020. Indlæg fra Hans Jacob Aastrup, Årets gang 2018-2019.

LYBOEN NR. 42 - 2020

Til Medlemmerne - Opfedningen af børn på Lyø efter 2. verdenskrig - Øen hvor Præstengav sognebørnene øretæver - Detktorfund på Lyø - De traditionelle Lyø Broderier og Kirkepuder - Den gamle kaffemølle - Lyøs gamle Byhorn - Årets gang - Vinter på Lyø.

 

LYBOEN NR. 43 - 2021 

Til medlemmerne - Hvem havde bukserne på i Den Gamle Gaard - Broderet buksebag var ej blot til pynt - Lyboernes omgang med havet - En gårdhistorie matr. 22 - Kort om genforeningsfejringen - et 101-års jubilæum - På bsøg hos Lille Pæsen - Russerne på Lyø - Opbakning til museum på Lyø - Årets Gang 

 

LYBOEN NR. 44 - 2022

Til medlemmerne - 'En gårdhistorie: Mikkelsgaarden, matr. 21,  Dementi,  Kronik af Christian Jeppesen: Øen - min barndoms ferieland, Bundearkivet: et mesterværk for lokalhistorikere,  Tyskerdrengene der deserterede,  Lyø-folkedragter doneret til arkivet,  fundet i arkivkasse: Fiskerierhvervet er morsomt, når man ikke lever af det, Aarets gang 2022, et skolefoto  årgang 1953-1954.