Foreningens historie

 Lyø Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1978 på initiativ af Inger Bunde, Agnes Jørgensen, sognepræst Niels Kjær, Svend Aage Rasmussen og Christen Hansen.

Og allerede i 1979 var den nye forening klar med første nummer af Lyboen.

Arkivets første adresse var i præstegården. Senere fik vi til huse i et lille skab på 1.sal i skolen.

I 1994 havde en foreninng restaureret og ombygget Damgaarden bag gadekæret, og foreningen fik tildelt et lille lokale med en hel skabsvæg.

Fra  2010 har vi fået ophold i "vores eget" lokale, det gamle bibliotek, på skolen på Roestoftvej 8.

Skolen drives nu som Kultur- og Besøgscenter og det er derfor også på sin plads at Lokalhistorisk Arkiv har til huse der.

Lyø Kultur- og Besøgs Center (LKBC)  har brugt vinteren 2013-2014 til ombygning af den gamle skole, så der nu er en lækker lejlighed på 1. sal, en dejlig Café med flotte køkkenfaciliteter i underetagen, hvor også arkivets lokale har fået en overhaling. Tilsammen har LKBC og Lokalhistorisk Forening fået et fint udstillingslokale. Se mere her: http://lkbc.mono.net/

Den Gamle Skole - her næsten færdig efter ombygning, Caféens terrasse

Og sådan så der ud før ombygning

Skolens facade efter ombygningen 

Et kik ind i dem store skolestue som nu er en smuk og dejlig café-stue

Optakt til årets generalforsamling ( 2013 )

Generalforsamlingen - formanden gennemgår årsberetningen . .

Efter generalforsamlingen kigges gamle billeder - der hygges, snakkes og diskuteres